8 d’octubre 2017- Ordenació sacerdotal

8 d’octubre 2017- Ordenació sacerdotal