TOTS ELS DIJOUS – EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, CONFESSIONS I VESPRES SOLEMNES