El Seminari Menor de Barcelona 2020-21

Seminari Conciliar de Barcelona

El Seminari Menor de Barcelona és l’espai on joves entre els 13 i els 17 anys discerneixen la seva vocació mentre es van formant en diversos aspectes de la vida cristiana.

La crida a la vocació que senten els joves al sacerdoci acostuma a començar a la família. Els pares com a primers transmissors de la fe juguen un paper molt important a la vida dels seus fills. Per això al Seminari de Barcelona, apostem pel que anomenem el Seminari Menor en Família. Efectivament, els seminaristes menors de la nostra diòcesi passen gran part de la setmana amb les seves famílies. Sent joves encara, tenen a més a més molt a aprendre dels seus pares i de la vida familiar i social.

Després d’haver sentit una crida a la vida sacerdotal, cal que des del seminari els oferim els mitjans necessaris per al discerniment i l’acompanyament que necessiten. Per aquest motiu ens trobem quinzenalment els divendres després de l’escola fins dissabte a la tarda, per a viure espais comunitaris de pregària, formació i fraternitat.
Els divendres, quan arriben, ens reunim per a celebrar l’Eucaristia, centre de les nostres vides. Tot seguit realitzem alguna activitat lúdica o esportiva que ens ajudi a anar-nos coneixent i viure espais de fraternitat.

Després reben una xerrada formativa sobre diversos aspectes de la vida cristiana. Aquest any anem aprofundint sobre les diverses pràctiques de vida cristiana: la Santa Missa, la confessió, la direcció espiritual, el res del sant rosari… Un cop acabada la formació, ens trobem juntament amb els seminaristes majors, abans de sopar, per a fer el res de vespres. Després de sopar, acabem el dia amb un cinefòrum i el res de completes.

La jornada del dissabte la comencem a les 08.15 h amb el res de Laudes i la celebració de la Missa. Després d’un fort esmorzar, el director espiritual els fa una xerrada d’algun tema de l’espiritualitat cristiana. De 10.30 h a 12.00 h dediquen un temps a estudiar. Després realitzem alguna activitat dins o fora del seminari. Però aquest any a causa de la pandèmia ens hem vist molt limitats a l’hora de poder fer excursions i sortides culturals. Acabem la trobada després de dinar, amb el res del rosari i l’adoració a Jesús Sagramentat.

Al llarg del curs organitzem dues convivències per a créixer en fraternitat i vida comunitària. També s’organitzen unes terceres convivències vocacionals, que estan obertes a tots els escolans de les parròquies de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu del Llobregat, on durant una setmana frueixen d’un espai per a gaudir de l’estiu, i on els escolans poden conèixer de més a prop la vida del seminarista. També, al maig, s’organitza al seminari una trobada de tots els escolans de la diòcesi, on mitjançant un recorregut amb diversos jocs van coneixent els diferents racons del seminari.

Finalment, un cop l’any, durant un cap de setmana, reben els exercicis espirituals. Un espai que se’ls ofereix per augmentar l’experiència personal de fe.

Contacte ara

Mn. Joan Mundet
Formador del Seminari Menor en Família

Reces a Montserrat

Als peus de Maria

Després d’unes breus vacances de Nadal marcades pel fenomen pandèmic, el Seminari Conciliar de Barcelona ens ha tornat a cridar a principis de gener per fer la tradicional estada de la comunitat del seminari al monestir benedictí de Montserrat. A les darreries de l’any civil i la inauguració del nou, l’Església dirigeix la mirada del cristià vers Maria, la Mare de Déu (1 de gener), i, de la mateixa forma, ha succeït amb la proposta educativa del Seminari: ens ha demanat que reprenguem el curs fixant-nos de manera especial en la relació que Déu estableix amb la seva pròpia mare.

Després d’un any amb un recorregut inusual, els seminaristes vam peregrinar a Montserrat el passat 4 de gener, juntament amb l’equip de formadors, per posar-nos de genolls davant de Maria i poder trobar així la nostra veritable estatura humana: agenollats davant el Verb encarnat, l’Infinit fet finit i el misteri de la maternitat d’una dona que, amb el fiat, va donar lloc a la nostra història. Es tractava, per tant, d’una peregrinació, els gestos de la qual van estar marcats per una lliçó impartida pel P. Ignasi Fossas, la missa conventual, la pregària de la litúrgia de les hores i el rosari. Una resposta, per això, a la iniciativa d’un Pare que surt al nostre encontre, així com el P. Ignasi va exposar en una substanciosa dissertació sobre la història de la salvació que Déu ha entreteixit amb l’home.

Un dia per descansar i pregar; un dia per tornar a aprendre a què estem cridats i, sobre tot, sobre qui posar els nostres ulls.

Guillem Lisicic Lopátegui
Etapa Configurativa