Skip to content

Dimensions formatives

Els seminaristes estan cridats a una relació d’estreta amistat amb Jesucrist. Aquesta es fa present en la seva vida quotidiana, en la relació amb els companys, en l’estudi, en la pregària personal i comunitària i, especialment, en la celebració de l’Eucaristia.

Formació humana

Es vetlla pel creixement integral de la persona a nivell psicològic, afectiu i educatiu dels qui se senten cridats per Déu a esdevenir preveres.

Formació espiritual

És fonamental enfortir la unió íntima amb Déu per mitjà de la pregària individual i la comunitària, així com del coneixement dels mestres espirituals i els sants, que ens mostren que és possible dedicar tota la vida al seguiment de Jesucrist com a sacerdot.

Formació intel·lectual

Facultat de Filosofia - Universitat Ramon LlullFacultat de Teologia de CatalunyaCal estar preparat per a “donar raó de la nostra esperança” (1Pere 3,15) a la gent del nostre temps. Per això es comença amb un curs introductori i es continua amb dos cursos de filosofia (a la Facultat de Filosofia de Catalunya – URL) i tres de teologia (a la Facultat de Teologia de Catalunya).

Formació pastoral

Coneixent i practicant el que serà la seva tasca principal després de l’ordenació presbiteral. De manera progressiva, els seminaristes van el cap de setmana a parròquies de l’arxidiòcesi a col·laborar amb els preveres que n’estan encarregats. 

En un àmbit comunitari

Tot això es duu a terme comunitàriament en l’edifici del Seminari, on es resideix durant la setmana. Es duu a terme a imatge de la comunitat dels apòstols amb el mateix Jesús.