02 de juny de 2014

El passat dilluns, 2 de juny, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, va instituir lectors als nostres companys: Alberto Moreno-Palancas, Pere Alavedra, Pep Roca i Jordi Salvany, i d’acòlit: Melcior Trèmols, en el seu camí cap al presbiterat, en una celebració eucarística que va tenir lloc a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona a les 20h del vespre. La celebració va ésser molt festiva i participativa per part dels concelebrants, familiars i amics dels instituïts als ministeris. La festa va acabar amb un petit refrigeri per poder felicitar-los. Donem gràcies a Déu, seguim pregant per ells.

Recommended Posts