Per ser el cap de setmana més proper a la festa de Sant Josep, el patró del seminari, aquest dia se celebra el “Dia del Seminari” a totes les parròquies i centres eclesials.

A les 17:00 hi haurà una missa a la basílica de la Sagrada Família, presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, per celebrar Sant Josep i el Dia del Seminari.

Dins de la mateixa celebració, s’ordenaran diaques dos companys nostres:

  • Marc Labori Bau
  • Melcior Trèmols

Recommended Posts