El passat 11 de març vam tenir al Seminari de Barcelona la visita d’un grup de representants dels diferents moviments de l’Acció Catòlica que realitza la seva tasca d’evangelització en l’àmbit obrer i que treballa amb la Pastoral Obrera de la diòcesi. Aquest encontre és part de les activitats de formació complementària que els seminaristes rebem per conèixer millor la nostra església local i les diferents realitats pastorals de Catalunya. 

La primera intervenció va ser a càrrec de Jaume Gubern, que ens va donar a conèixer, des de l’experiència personal, primer com a usuari i ara com a representant, els diferents agrupaments, la seva trajectòria i la seva presència en els barris més vulnerables de la ciutat. El seu testimoni va deixar pas a la Liria Román, directora del Secretariat Diocesà de Pastoral Obrera, que ens va parlar dels moviments per a adults ACO i MCA, tot parlant de les vivències durant el seu recorregut: primer al MIJAC, com a infant; a la JOC, com a jove; i ara des de la seva participació activa en la coordinació de grups d’adults. Les seves paraules van ser un testimoniatge de primera mà per fer veure com el treball fet per l’Acció Catòlica continua avui donant els seus fruits. Alhora són els mateixos membres els que s’ocupen de l’evangelització del seus companys de grup, assessorats per un consiliari que els acompanya vers metes comunes en el creixement de maduració cristiana.

La Carme Espinosa és una jove de la JOC (Joventut Obrera Cristiana), que com molts altres va participar durant la seva infantesa al MIJAC i després, essent ja membre de la JOC, ha seguit donant un cop de mà tot coordinant les activitats dels més petits i del seu propi grup de joves. Ens va exposar el camí realitzat personalment, com la intenció de continuar a partir d’ara en la següent etapa amb els grups d’ACO, però sense deixar mai de treure el nas en els grups més joves, que tant li han enriquit.

També hi era Mn. Miquel Álvarez, consiliari de la JOC, que ens va parlar del seu primer contacte amb aquest grup al barri de joventut, com d’aquesta nova crida del Senyor per acompanyar els joves a imatge de Jesús Pastor, coneixedor de les ovelles. I tot això, sense oblidar mai que són Joves, amb les seves pròpies inquietuds; que són Obrers, mereixedors d’unes condicions de treball dignes; i que són Cristians, moguts per Jesús a canviar els entorns on viuen.

Mn. Jordi Fontbona ha estat compromès des dels inicis del seu sacerdoci amb diferents grups però ara ja està jubilat. Ens va oferir el seu testimoni de vida com a treballador primer i després com a sacerdot. A hores d’ara continua col·laborant amb la seva experiència i coneixement de les realitats que envolten la vida de molts treballadors de la nostra societat i la nostra Església, per posar de relleu la seva dignitat de fills de Déu.

Després del torn de preguntes, la xerrada va finalitzar amb una invitació a no oblidar-nos ni descuidar mai la gent treballadora o necessitada de recursos, tot imitant el Crist Sacerdot i Pastor, com es presenta a la carta als Hebreus, que Mn. Fontbona insisteix a tenir sempre present.

Gerardo Vázquez
Etapa Propedèutica

Recommended Posts