En començar el mes d’octubre, ja iniciat el curs juntament amb la labor “missional” de les comunitats cristianes, vam celebrar el passat diumenge dia 18 una Jornada Mundial per l’Evangelització dels Pobles, el DOMUND, dia en que l’Església universal prega pels missioners i col•labora per les missions.

Al seminari, el dia 21 d’octubre, ens van visitar dos missioners de l’IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras), societat de vida apostòlica formada per preveres diocesans espanyols, els quals s’hi troben incardinats en les seves respectives diòcesis, però es dediquen al llarg d’un període de temps o tota la seva vida, a la missió ad gentes, portant la Bona Nova a llocs on encara no ha estat anunciada, i ajudant i acompanyant comunitats cristianes ben diverses. Són testimonis de la fe i l’esperança en Jesucrist i del seu projecte de salvació. Actualment l’IEME es troba present a 12 països arreu del món.

DOMUND – IEME - Ens visiten dos missioners (2)

Vam tenir al vespre la celebració de l’eucaristia, seguit del sopar comunitari i finalment la xerrada amb el testimoni dels dos missioners. Primer es va presentar el padre Luis Carlos Rilova, nascut a Burgos, que va entrar al seminari a l’edat dels tretze anys i s’ordenà com a prevere diocesà l’any 1996. Durant el temps de seminari, a través de testimonis, la preocupació pels més necessitats i les convivències d’estiu de seminaristes per part de l’IEME, nasqué la seva inquietud per les missions. Després de nou anys de servei a la seva diòcesi com a prevere, s’associà a l’IEME i va ser destinat el 2007 com a missioner a Zimbàbue; amb un temps d’iniciació de tres anys per aprendre l’idioma, la cultura i el territori, s’hi ha encarregat ja de més de 22 comunitats, acompanyant persones i comunitats amb paciència i perseverança, en una població on tan sols el 3% és catòlica.

Després ens va donar el seu testimoni el missioner Miguel Ángel Aragón, nascut a Cuenca, qui sent la vocació com a prevere a l’edat adulta, orientant-la en la seva dimensió missionera apropant-se a la figura de Sant Francesc Xavier. Un cop ordenat prevere diocesà a Cuenca, s’associa anys després a l’IEME, per anar de missió al Japó, concretament a Osaka on ha estat vint-i-vuit anys, amb una cultura on fer-se cristià no és gens fàcil, donada la complicació que crea en l’entorn familiar.

Ha estat una trobada fraterna i enriquidora, que ens ha ajudat a conèixer i profunditzar en realitats missioneres de la nostra Església, les quals hem de tenir present en la nostra pregària i col•laborar també a través dels mitjans materials, perquè es pugui mantenir aquesta acció de poder fer arribar l’Evangeli i l’amor de Déu a tots els indrets del món.

Armand, etapa discipular (1r de filosofia)

Recommended Posts