El diàleg entre la fe i la cultura – o, fins i tot, la seva interrelació – és important a la formació dels seminaristes. Els artistes, a qui Pau VI encomanà “vetllar per la bellesa del món” i la veritat, ens ajuden a reconèixer amb les seves creacions al Creador. El 22 de març, el Seminari de Barcelona va rebre la visita de Guido Dettoni della Grazia, escultor italià arrelat a Catalunya, acompanyat del poeta Carles Duarte.

L’escultor va començar explicant la seva obra artística, que barreja tant l’aspecte visual com el tàctil. Les seves escultures, com la famosa “Maria”, estan pensades per poder cabre a les mans, de manera que a l’experiència dels ulls s’hi suma la del cos sencer. “Aquesta mida”, declarà, “permet que allò que hom explica i crea pugui contenir-se, ser subjectat i comprès del tot, en la seva materialitat”. Aquesta concepció tan manual i física és fonamental per entendre les seves obres religioses més famoses, com “Maria”, la “Creu de Betlem” o la del “Peregrí”: Déu, qui creà i manté el món sencer, es feu petit per poder cabre als braços de la seva mare. La Mare, assumpta, es fa petita per cabre a les nostres mans, i tot agafant-la, ens adonem que és realment ella qui ens té a les seves.


Duarte, autor de poemes que acompanyen més de 10 obres de Dettoni, va oferir les seves pròpies claus interpretatives: “Aquestes escultures mostren que el fet espiritual segueix ben viu al món de l’art”. Els seminaristes presents van poder contemplar i experimentar l’original “Maria”, del qual provenen les milers d’estàtues que circulen pel món. La figura, sinuosa i suau, canvia de significat a mesura que hom la contempla des de diferents angles. Mirada de front, la figura agenollada ens remet a l’Anunciació; un lleuger gir ens fa veure una dona duent son càntar a la font, reminiscència de la vida a Natzaret; un altre subtil canvi i veiem la Mare de Déu embarassada, i un altre gir encara ens fa veure la Presentació; de costat, tot esdevé un colom blanc, l’Esperit. Amb tot, aquest llistat de possibilitats no esgota el significat. Com l’artista explica, “Maria, mediadora, apunta al Senyor i quan ho assoleix va empetitint, fins que cap a una mà”.

El caire internacional de l’obra escultòrica la fa veritablement catòlica: L’estàtua “Maria” pot ser contemplada a Assís, a l’església de Santa Maria delle Rose, així com a Singapur i altres esglésies del món. Una de les últimes creacions de Guido Dettoni, “Resurrecció”, va ser presentada al Seminari Conciliar de Barcelona, en presència de les autoritats del mateix i de l’artista, abans de ser enviada a Singapur, a l’església de Sant Ignasi.

Al final de l’exposició, Dettoni, Duarte i els seminaristes van anar a la nova llar Gimeno, on van gaudir d’un col·loqui més informal abans d’acomiadar-se. Pot trobar-se més informació sobre les escultures i tot allò que les contextualitzen a la web de l’artista, https://guidodettoni.com/

Recommended Posts