PRIMERES VESPRES DE SANT JOSEP

 

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

 

SALMÒDIA

Ant. 1. Jacob va ser pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, anomenat el Messies.

Salm 112

Servents del Senyor, lloeu-lo,*
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor,*
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol*
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,+
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.*
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,*
i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,*
treu el pobre de la cendra,
per asseure’l entre els poderosos,*
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,*
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria

Ant. 1. Jacob va ser pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, anomenat el Messies.

Ant. 2. Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea, anomenat Natzaret, per dur un missatge a una verge, promesa amb un home que es deia Josep.

Salm 145

Lloa el Senyor, ànima meva.+
Lloaré el Senyor tota la vida,*
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.

No confieu en els homes poderosos,*
homes que són terra, incapaços de salvar:
quan exhalen l’esperit, tornen a la terra,*
i aquell dia es desfan els seus plans.     __

Feliç l’home que troba ajuda en el Déu de Jacob;*
espera en el Senyor, el seu Déu,
que ha fet el cel, la terra i el mar,*
i tot el que es mou en aquests llocs;

el Senyor, que es manté fidel per sempre,+
fa justícia als oprimits,*
dóna pa als qui tenen fam.

El Senyor deslliura els presos,*
el Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els vençuts,*
el Senyor estima els justos;

el Senyor guarda els forasters,+
manté les viudes i els orfes,*
i capgira els camins dels injustos.

El Senyor regna per sempre,*
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

Glòria.

Ant. 2. Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea, anomenat Natzaret, per dur un missatge a una verge, promesa amb un home que es deia Josep.

Ant. 3. La mare de Jesús, Maria, promesa amb Josep, abans de viure amb ell, es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.

Càntic Ef 1, 3-10

R/ Beneït sigueu, Pare nostre, que ens heu beneït en el Crist.

Beneït sigui el Déu i Pare
de nostre Senyor Jesucrist,+
que ens ha beneït en Crist*
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel. R/

Ens elegí en ell abans de crear el món,*
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. R/

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,*
segons la seva benèvola decisió, R/
que dóna lloança a la grandesa dels favors*
que ens ha concedit en el seu Estimat. R/                    ­__

En ell, hem estat rescatats
amb el preu de la seva sang.*
Les nostres culpes han estat perdonades. R/
La riquesa dels favors de Déu
s’ha desbordat en nosaltres,+
Ell ens ha concedit*
tota aquesta saviesa i penetració que tenim. R/

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,*
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,*
tant el del cel com el de la terra. R/

Glòria R/

Ant. 3. La mare de Jesús, Maria, promesa amb Josep, abans de viure amb ell, es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.

LECTURA BREU                                                               Col 3, 23-24

En qualsevol treball, poseu-hi tota l’ànima. Feu-ho pel Senyor, no pels homes, sabent que la vostra recompensa serà l’herència que rebreu del Senyor. L’amo que vosaltres serviu és el Crist.

RESPONSORI BREU

 1. El just creixerà com un lliri.
  R. El just creixerà com un lliri.
  V. Florirà eternament davant del Senyor.
  R. Creixerà com un lliri.
  V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
  R. El just creixerà com un lliri.

CÀNTIC DE MARIA

Ant. Aquest és el servidor fidel i prudent, a qui el Senyor confià la seva família.

Càntic Lc 1, 46-55

PREGÀRIES

Invoquem Déu, de qui rep nom tota família en el cel i en la terra, i supliquem-li:

Pare sant, que revelàreu a sant Josep el misteri de Crist, amagat des de tota l’eternitat,
—       feu que reconeguem millor el vostre Fill com a Déu i home.

Pare del cel, que alimenteu els ocells i vestiu d’herbes el camp,
—       concediu a tothom el pa de cada dia i el pa celestial.

Creador de totes les coses, que confiàreu la vostra obra a les nostres mans humanes,
—       feu que els treballadors puguin fruir dignament del fruit del seu treball.

Déu de tota santedat, que voleu que tots els homes siguin justos,
—per intercessió de sant Josep, feu-nos caminar en la vostra presència i agradar-vos en tot.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Pel vostre Fill, amb la seva mare Maria i amb sant Josep,
—       sigueu benigne i misericordiós amb els agonitzants i els fidels difunts.

Perquè som membres de la família de Déu, gosem dir: Pare nostre.

ORACIÓ

Déu totpoderós, vós confiàreu les primícies dels misteris de la salvació humana a la fidel custòdia de sant Josep; feu que, per la seva intercessió, la vostra Església els conservi fidelment i els porti a plenitud. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
R. Amén

 

Recommended Posts