Als peus de Maria

Després d’unes breus vacances de Nadal marcades pel fenomen pandèmic, el Seminari Conciliar de Barcelona ens ha tornat a cridar a principis de gener per fer la tradicional estada de la comunitat del seminari al monestir benedictí de Montserrat. A les darreries de l’any civil i la inauguració del nou, l’Església dirigeix la mirada del cristià vers Maria, la Mare de Déu (1 de gener), i, de la mateixa forma, ha succeït amb la proposta educativa del Seminari: ens ha demanat que reprenguem el curs fixant-nos de manera especial en la relació que Déu estableix amb la seva pròpia mare.

Després d’un any amb un recorregut inusual, els seminaristes vam peregrinar a Montserrat el passat 4 de gener, juntament amb l’equip de formadors, per posar-nos de genolls davant de Maria i poder trobar així la nostra veritable estatura humana: agenollats davant el Verb encarnat, l’Infinit fet finit i el misteri de la maternitat d’una dona que, amb el fiat, va donar lloc a la nostra història. Es tractava, per tant, d’una peregrinació, els gestos de la qual van estar marcats per una lliçó impartida pel P. Ignasi Fossas, la missa conventual, la pregària de la litúrgia de les hores i el rosari. Una resposta, per això, a la iniciativa d’un Pare que surt al nostre encontre, així com el P. Ignasi va exposar en una substanciosa dissertació sobre la història de la salvació que Déu ha entreteixit amb l’home.

Un dia per descansar i pregar; un dia per tornar a aprendre a què estem cridats i, sobre tot, sobre qui posar els nostres ulls.

Guillem Lisicic Lopátegui
Etapa Configurativa

Recommended Posts